Ongezuurde broden

 

Het feest van de ongezuurd broden

 

Het fundament is de Heere Jezus: Ons enige ware Paaslam (1 Kor. 5:7).

 

Dit Feest is ook eerst in Egypte gevierd en is nauw verbonden aan Pesach.

Bij de Feesten gaan we altijd eerst naar de geschiedenis: Exodus 12:15-20; Leviticus 23:5-8.

Dit Feest begint een dag na Pesach en duurt zeven dagen.

 

De achtergrond van dit Feest vinden we in Exodus 12:11. De titel van het Feest vertelt ons al wat er aan de hand is. Het is de tijd dat ze brood eten zonder gist.

Ieder huisgezin moet het hele huis schoonmaken en er toe zien dat alle brood kruimels verwijderd worden. Er mag ook absoluut geen gist meer in huis zijn.

De vraag is? Waarom is het verkeerd om gist in huis te hebben met Pesach?

Zuurdesem of gist is een schimmel, waardoor er een proces begint dat het deeg van binnenuit gaat uitzetten. Het gebruik van zuurdesem was ten strengste verboden bij de offers die met vuur gepaard gingen (Leviticus 2:11;7:2; 8:2 en Numeri 6:15).

 

Paulus was opgegroeid met de Feesten en hij had ze jaren lang nagevolgd. Hij ziet in ieder Feest prachtige werkelijkheden (1 Korinthe 5:6-8).

 

Op de meeste plaatsen is het zuurdesem een schaduwbeeld van zonden. Het beïnvloedt alles om zich heen. Zelfs een beetje heeft een grote uitwerking.

 

We zullen drie uitspraken en twee uitspraken van Paulus onder de loep nemen.

1. Mattheüs 16:6; Lukas 12:1. Het zuurdesem van de Farizeeën is huichelarij. Je zegt een ding en doet iets anders. Een uiterlijke show, waar je hart niet in is.

2. Mattheüs 16:6; Lukas 20:27-38. Het zuurdesem van de Sadduceeën is dat zij niet geloven in de opstanding en in engelen en alles wat bovennatuurlijk is.

3. Het zuurdesem van Herodes. De lust naar wonderen, tekenen en de macht naar je toetrekken en wereldgelijkvormigheid (2 Koningen 17:33). Zij vreesden de Heere, maar dienden ook hun eigen goden.

4. Galaten 5:7-9. Het zuurdesem van legalisme. Paulus bemerkt dat bij de gelovigen van Galatië. Ze waren zo goed begonnen, maar betoverd (Galaten 2:16,3:1).

Zij begonnen met Jezus alleen!. Later werd het Jezus plus: Zoals de besnijdenis,

Het houden van bepaalde dagen. Je rechtvaardigheid proberen te verdienen.

Je ziet het bij hen die niet bij Jezus blijven in hun gezicht: Vreugde verdwijnt!

5. 1 Korinte 5:1,7. Het zuurdesem van de immoraliteit. De immoraliteit was de gemeente binnen gekomen. Zij beïnvloedden de wereld niet maar de wereld hen. De gemeente volgen de cultuur van het land. Denk aan homosexualiteit.

Het is niet onze zaak om de wereld te veroordelen, maar wel om gehoorzaam aan Gods Woord te blijven (1 Korinthe 5:9-13). Er is herstel (2 Korinthe 2:10).

 

De Heere Jezus is ook de vervulling van dit Feest: Hij is het ongezuurde Brood.

Het ongezuurde brood spreekt van het zondeloze leven van de Heere Jezus. Als de Heere Jezus één zonde begaan had, dan kon Hij geen zonden wegnemen.

Het Lam dat geslacht werd, was zonder defect. Het brood zonder zuurdesem. Dat is toch te mooi voor woorden. Lees even 1 Johannes 3:5 en 2 Korinthe 5:21.

Alleen de Heere Jezus is het Brood waar wij van moeten eten (Johannes 6:32-35).

Het begint op de 15de van de maand: Nisan. De tijd dat Jezus in het graf was!

Het Feest duurt zeven dagen. Dat is het nummer van de volheid. Het huis met het zuurdesem is een beeld van ons  lichaam als gelovigen (1 Korinthe 3:16). Het zoeken naar zuurdesem in het Joodse huis was een grondige schoonmaak!

De moeder schijnt het licht in alle hoeken van het huis (Psalm 119:105) en als men iets vindt  wordt het verwijderd met een duiven veer. De Heilige Geest is vaak een beeld van de duif. Het werd op een houten lepel gelegd; Beeld van het kruis. Later wordt het verbrand; Een beeld van het oordeel op het Kruis.

 

1 Korinthe 5:7,8. Persoonlijk spreekt dit vers over innerlijke heiliging. Dit gaat ons hele leven lang door. We doen weg en we voeden ons met het ongezuurde brood. Een prachtig beeld van de constante bekering (1 Thessalonicenzen 1:9).

We zijn niet volmaakt, maar we zijn eerlijk naar de Heere God en naar ons zelf toe. We zijn het met God eens als we zondigen en dan zal Hij vergeven en ook van binnen uit blijven reinigen (1 Johannes 1:9). Paulus was daar constant mee bezig. Hij legt dat zo mooi uit in (Fillipenzen 3:12-14:10 en Efeze 4:22-24).

Jezus is onze Voorloper en wij worden  geroepen om in Zijn voetstappen te volgen (Hebreeën 6:20; 1 Johannes 2:6). Waar zien wij het in het leven van Jezus dat hij dit deed (Johannes 2:13-17). Lees het: Het was bijna Pesach.

Later reinigt de Heere Jezus de tempel nog eens (Mattheus 21:10-13).

 

Laten we nog even naar de joodse traditie kijken, want zij zijn zo dichtbij.

Een gedeelte van de Cedermaaltijd gaat om een linnen doek. Daarin worden drie matza’s gelegd. De middelste wordt gebroken. De helft wordt in een linnen doek gedaan en verborgen ergens in het huis. Dit wordt “afikomen” genoemd. De kinderen worden gevraagd om die verborgen afikomen te gaan zoeken. Dit wordt zo al duizenden jaren gevierd en nu komt de evangelist even in aktie.

De matza’s zijn een schaduwbeeld van de Vader de Zoon en de Heilige Geest (Mattheus 28:19). De middelste matza wordt gebroken en ook verwijderd.  Het is op de dag dat Jezus in het graf ligt. Het spreekt dan ook van de Heere Jezus.

We vinden dat in het verboden hoofdstuk duidelijk verwoord in Jesaja.53:6.

Een schaduwbeeld van Jezus die in een graf werd gelegd; Markus 15:46.

De Heere Jezus was ook drie dagen en ook drie nachten in een geleend graf.

 

Degene van die kinderen die de afikomen vindt krijgt ook  een verrassing.

Allen die Hem oprecht zoeken zullen Hem vinden en Gods Geest ontvangen; Handelingen 2:38;

Efeze 4:7,8.

Allen worden erbij betrokken als de afikomen gevonden is. Zo is dat met Jezus. Wij mogen allen van Hem eten; Johannes 6:51.

 

Het is toch wat dat ze dit al duizenden jaren zo gevierd hebben en de meesten hebben het nog steeds niet door dat Jezus overal in hun Torah te vinden is.

 

De rijke conclusie.. Het Feest van het Ongezuurde Brood wijst op de Heere Jezus als het Brood dat uit de Hemel is gekomen zonder enige zonde.

Jezus is de middelste matza , die verwijderd werd van die andere matzot. Hij werd voor ons allen gebroken. De Heere Jezus acteerde dit volledig uit in de bovenzaal Lukas 22:19.

 

De Joden hadden het zo eeuwen lang gevierd, maar dit keer zei Degene die de tafel bediende: IK BEN HET. Het breken van die middelste matza, dat ben IK. 

De volgende keer als je de maaltijd van de Heere viert denk hier dan aan. Je denkt aan HEM die de hemel heeft verlaten en is gebroken en verborgen om daarna gevonden te worden door allen die Hem oprecht zoeken met hun hart.

 

Het is interessant dat te midden van alle zonden van de Korintiërs, Paulus de gelovigen vertelt dat zij geen zuurdesem hebben. Ook al wordt hen verteld om het oude zuurdesem weg te doen. In Christus zijn wij zonder zonde; Colossenzen 2:10. Dat is onze positie. Petrus was al schoon alleen werden zijn voeten vies door het wandelen in deze wereld; Johannes 13:5-10. Dit is het verschil tussen rechtvaardiging en heiliging. Een prachtig vers in Hebreeën 10:14.

Ons brandende verlangen moet steeds zijn om gelijkvormig te worden aan het Ongezuurde Brood: De Heere Jezus die ons is voor gegaan (1 Johannes 4:17b).

 

 Het woord “afikomen” betekent in het Grieks: HET TOETJE OF DE KOMENDE!

Johan